Βιβλιογραφία

  • Balibar, Εtiene. “Έρευνες Πάνω Στον Εθνικισμό Και Το Ρατσισμό .” Translated by Τάκης Καναβάρος, Θέσεις – Τριμηνιαία Επιθεώρηση, 1988, http://www.theseis.com/index.php?option=com_content.
  • Hobsbawm E.J., Έθνη και Εθνικισμός, μτφ Χρυσ.Νάντρις, εκδ Καρδαμίτσα, Αθήνα 1994.
  • Michael Löwy, Το Εθνικό ζήτημα: Από το Μαρξ μέχρι σήμερα, μτφ. Μαριάννα Τζιαντζή, Αθήνα, εκδ Στάχυ, 1993.
  • Μάριος Χατζόπουλους, Έθνος και εθνικισμός. Συνοπτική επισκόπηση ενός σύγχρονου επιστημονικού διαλόγου, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 19 (2002), 109-127.
  • Ξιφαρά, Δημήτρη Χρ. “Η «Ακατάλυτη Συνέχεια» Του Ελληνισμού: Ορισμένες Επίκαιρες Σκέψεις Για Την «Εθνική Ιστορία».” Θέσεις – Τριμηνιαία Επιθεώρηση, 1993, http://www.theseis.com/index.php?option=com_content.

Αρχεία PDF

Σύνδεσμοι

Advertisement